MHOE : CO-WORKSHOP SPACE

Design and Skill

จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ของสิ่งหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ กระบวนการคิด - การสร้าง - การใช้งานจริงจะทำให้เราตระหนัก
และเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริง ทั้งยังส่งต่อแนวความคิดในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


MADE HERE ON EARTH พื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ และเติมเต็มความต้องการด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะตน “Do It Yourself” ที่ที่ทุกคนสามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง, “Learning by Doing” พัฒนาความรู้ความสามารถด้วยเครื่องมือ, เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ของ MHOE ที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำ นอกจากนี้บรรยากาศใน MHOE ยังกระตุ้นให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้วยบทสนทนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน “Learning by Sharing” กระบวนการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะตนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


MADE HERE ON EARTH is a co-workshop space based in the heart of the vibrant area of Aree in Bangkok. We offer spaces to work with the good vibes and practical ‘hands on’ workshops where everyone can gain new skills and enjoy expanding their confidence and abilities. Power tools, hand tools, materials* and carpentry gadgets* are also provided. Our staff who are product designers and fully trained to help with any projects you desire.

Our intention is to create an environment to help you have better access to the knowledge you need. We invite you to engage in the sharing of expertise and passion with peers and our staff. Also to pass on and receive skills also techniques ‘to’ and ‘from’ people surrounding. The methods describes here are simple to use and can easily be built into your way of work. These tried and true processes will hand you in your explore for fresh, creative solutions to utilise for your everyday life effectively.


Capability


Package

Class

Custom-madeProduct

Laser Cut

3D PrintingNEWS & UPDATE

PACKAGE
“Made Here On Earth” ให้บริการสถานที่ เครื่องมือ รวมถึงนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในการปฎิบัติการ Workshop โดยผู้เข้าใช้บริการจะมีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเข้ามาใช้บรการที่นี่ได้ ซึ่งชิ้นงานที่ลงมือทำนั้นจะเป็นโปรเจ็คที่ผู้เข้าใช้บริการเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง อาจจะเป็นชิ้นงานขนาดเล็กหรือใหญ่ ยากหรือง่าย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ

ค่าใช้บริการของ Made Here On Earth เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ต่อ 10 ชั่วโมง ซึ่งรวมค่าสถานที่ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงเรามีนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำในเรื่องต่างๆตลอดโปรเจ็ค โดยหลังจากผู้เข้าใช้บริการสมัครสมาชิกแล้ว ทุกคนจะได้รับ QR Code สำหรับสแกนเข้าใช้สถานที่ ผ่าน Application ของ Made Here On Earth โดยเวลาจะเดินตามการเข้าใช้งานจริงภายในWorkshopเท่านั้น

นอกเหนือจากการใช้บริการ Workshopแล้ว ทาง Made Here On Earth ยังมีวัสดุต่างๆจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างชิ้นงานด้วย เช่น ไม้ หนัง กระดาษทราย กาว และวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชิ้นงานของผู้เข้าใช้บริการ
Package A

10 hrs.

30 days

0 Change Limit


1,000.-


Package B

100 hrs.

100 days

0 Change Limit


9,500.-


Package C

250 hrs.

250 days

0 Change Limit


22,500.-


Package D

500 hrs.

365 days

1 Change Limit


40,000.-


Package E

Unlimited

365 days

1 Change Limit


100,000.-GROUP PACKAGE
EDUCATION & CORPORATE PACKAGE

Contact us

CLASS
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น 2 เรื่องหลัก คือ Design และ Skill ซึ่งจะมีคอร์สเรียนที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือนำไปต่อยอด
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

คลาสเรียนที่จัดขึ้นนั้น ทาง Made Here On Earth ได้จัดเตรียมผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาสอนตามตารางที่จัดขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

Custom-made
เป็นการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างชิ้นงาน โดยอาจจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบหรือเพียงสั่งผลิตอย่างเดียวก็ได้ และยังสามารถสั่งผลิตงานได้ตั้งแต่ชิ้นเดียว ไปจนถึงการสั่งผลิตตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ง Made Here On Earth
จะมีทีมสำหรับออกแบบและทีมผลิตคอยให้บริการในทุก ๆ ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

Laser Cutการให้บริการเครื่อง CNC Laser Cut จะแบ่งการให้บริการเป็น 2 บริการหลักๆคือ

บริการ CNC Laser Cut
เป็นการให้บริการ CNC Laser Cut ชิ้นงานที่มีขนาดไม่เกิน 80x60 เซ็นติเมตร สามารถ Laser ชิ้นงานแบบ Engrave
และแบบ Cut โดยวัสดุที่ใช้Laserจะเป็นวัสดุประเภทอโลหะ เช่น ไม้ หนัง อคริลิค ผ้า เป็นต้น โดยค่าบริการจะคิดตามเวลาจริง
ซึ่งคิดเป็นนาทีละ 25 บาท ( เริ่มต้นที่10 นาที )

บริการออกแบบและสร้างไฟล์งานสำหรับ Laser Cut
เป็นบริการเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการ Laser Cut ชิ้นงาน แต่ไม่มีแบบหรือไฟล์งาน โดยทาง Made Here On Earth
จะมีนักออกแบบที่คอยให้คำปรึกษา และสร้างไฟล์งานตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ
โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ( อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับแบบหรือไฟล์งาน )

ProductComing Soon

Contact US

: +668 2446 5429
: MADEHEREONEARTH
: MADE HERE ON EARTH
: BETWEEN SOI AREESAMPHAN 5-6 , OPPOSITE THE PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT